tomoka-shibasaki-japan_

Pictured is Shibasaki Tomoka.